Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu. Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja     i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów  91 9115 0002 0000 0101 5189 0004

Uwaga!  Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w niedzielę, to oświadczenie i opłatę zrealizuj najpóźniej w piątek.

 

Oświadczenie