Właśnie rozpoczęła się modernizacja brodu przez rzekę Iłżankę w miejscowości Mirów Stary, inwestycja jest realizowana z inicjatywy mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. Znaczna część kosztów pokrywana jest bieżących wydatków gminy.  Zanim doszło do realizacji zadania konieczne było podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy Mirów a Wodami Polskimi, następnie Gmina zleciła opracowanie Operatu Wodnoprawnego. Dopiero po przygotowaniu niezbędnych pozwoleń możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych.

Inwestycja jest realizowana przez firmę Grochbud II sp. z o.o. i zakończy się jeszcze w tym roku. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest wybudowanie odcinka koryta zastępczego, którym popłynie woda na czas realizacji inwestycji. Sama przeprawa zostanie wybudowana z kamienia naturalnego oraz elementów drewnianych, co będzie gwarantowało jej trwałość i funkcjonalność. Po jej zakończeniu mieszkańcy sołectw Mirów Stary oraz Mirów Nowy będą mogli swobodnie dojeżdżać do pól uprawnych.