Uprzejmie Państwa informujemy, że uległa zmianie organizacja ruchu na drodze gminnej w Mirowie Starym, właśnie został zamontowany jeden z dwóch progów zwalniających, kolejny powstanie w najbliższych dniach.  Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. a jego inicjatorami byli mieszkańcy sołectwa. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowywanie się do nowej organizacji ruchu.