mapa

Mapka ilustrująca zasięg projektu – z dotacji skorzystają wszystkie miejscowości Gminy Mirów

W dniu 26.05.2020 r.  Wójt Gminy Mirów podpisał z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów” na łączną kwotę 1 121 274,19 zł (w tym  1 007 886,91 zł ze środków unijnych oraz 113 387,28 zł z budżetu Państwa).

Od 25.06.2020r. biblioteka szkolna rozpoczyna pracę.

  • Biblioteka będzie działała na zasadzie przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania książek.
  • W bibliotece może przebywać maksymalnie jeden uczeń na stanowisku obsługi.
  • Pozostali uczniowie będą proszeni o czekanie na korytarzu przed biblioteką, w bezpiecznej odległości od siebie (2 metry).
  • Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz.
  • Wchodzący do biblioteki mają obowiązek noszenia maseczek, zalecamy noszenie rękawiczek.
  • Wchodząc do budynku szkoły prosimy o dezynfekcję rąk, w wyznaczonym miejscu.
  • Oddawane przez uczniów książki będą poddawane 7-dniowej kwarantannie i składowane w wyznaczonym miejscu oznaczone datą, w której zostały przyjęte.

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy dokonywać na rachunek bankowy gminy Mirów: 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004
nazwa banku: Bank Spółdzielczy Rzemiosła Oddział Radom Filia Mirów

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

Cała Polska śpiewa dla Jana Pawła II z okazji 100. rocznicy jego urodzin, a z nią Radosne Nutki z PSP w Mirowie. Dziś wracamy wspomnieniami do koncertu, który odbył się  w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Mirowie, podczas którego można było usłyszeć utwory dedykowane Papieżowi –Polakowi.
ŚW. JANIE PAWLE II CZUWAJ NAD CAŁYM ŚWIATEM

 https://www.youtube.com/watch?v=VrbuSgwUqac


W związku z ukazaniem się informacji o potencjalnej możliwości uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych informuję, że do 22 maja 2020 roku placówki w Gminie Mirów będą nieczynne.

Ochotnicze Straże Pożarne pełnią niezwykle ważną rolę w systemie funkcjonowania kraju.Wy Strażacy Ochotnicy zawsze stawiacie się na wezwanie, gdy komuś dzieje się krzywda. Jest to wyraz największego poświecenia i bezinteresowności. Za tę wyjątkową służbę należą się Wam wyrazy największego uznania.

W środę, 22 kwietnia Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oficjalnie przekazał gminnym podstawówkom 25 nowych komputerów. Sprzęt został zakupiony na potrzeby nauczania zdalnego i docelowo ma być wypożyczany uczniom, którzy nie posiadają własnych urządzeń. W najbliższych dniach komputery trafią do najbardziej potrzebujących. Warto podkreślić, iż zakupiony sprzęt został wyposażony w niezbędne oprogramowanie. Oprócz systemów operacyjnych komputery posiadają także oprogramowanie Microsoft Office, pakiety antywirusowe oraz wiele innych narzędzi. Wartość zakupu to 60.000,00 zł, a całość kosztów zostanie pokryta ze środków unijnych.